ZAKAT

  • Hukumnya wajib.
  • Rukun Islam yang ketiga dan sebagai ibadah dari segi harta.
  • Mempunyai kadar yang tertentu (nisab) dan masa untuk dikeluarkan (haul).
  • Mempunyai penerima yang tertentu, iaitu 8 asnaf (penerima) Zakat.

SEDEKAH

  • Satu amal jariah yang hukumnya sunat.
  • Bukan rukun Islam tetapi amat digalakkan.
  • Tidak mempunyai kadar atau masa yang tertentu.
  • Tidak mempunyai penerima yang tertentu.

“Dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya dan Dialah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.”
(Surah Saba’: 39)


zakat Learn more about Zakat in this blessed month of Ramadan. Visit:

Web: www.zakat.sg
Facebook: www.facebook.com/zakat.sg
YouTube: www.youtube.com/zakatsg

View original articles @ www.ramadan.sg.

SIMILAR ARTICLES

0 460 views

0 1,336 views